Entradas por Admin

ASTURFORESTA 2019 TINEO

XII Edición da única Feira Forestal internacional de España e de Asturias É un lugar de encontro dos profesionais do sector da madeira e da industria forestal, ao que acuden empresas de toda a Península Ibérica e do resto de países da Unión Europea. Trátase dunha feira en “Condicións de Traballo Reais”, é dicir, as […]

ASTURFORESTA 2019 TINEO

XII Edición de la única Feria Forestal internacional de España y de Asturias Es un lugar de encuentro de los profesionales del sector de la madera y la industria forestal, al que acuden empresas de toda la Península Ibérica y del resto de países de la Unión Europea. Se trata de una feria en “Condiciones […]