Fomento Forestal

Fomento Forestal e unha asociación sen ánimo de lucro nacida no 2007 en Monfero (A Coruña) para a defensa e fomento da silvicultura, dedicada a todo o relacionado co eucalipto, dada a extensión desta especie e a importancia económica adquirida no sector galego da madeira.

Conta con maís de 700 socios, entre os que inclúen comunidades de montes, o seu ámbito de actuación e o autonómico, ainda que exerce unha maior influencia na provincia da Coruña y o norte de Lugo.

Se queres contactar con nós, pódelo facer cubrindo o seguinte formulario de contacto.

O monte, motor de riqueza e desenrolo sostible.

Noso Obxetivo

A Asociación de productores da madeira, ten coma fin agrupar a tódalas persoas, físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que sexan propietarias de fincas forestais en Galicia:

  • Contribuir a poñer en valor os montes dos nosos asociados, mellorando a sua producción forestal, tanto en cantidade coma en calidade.
  • Representar e defender os propietarios asociados ante as diferentes Administracions e Organismos públicos.
  • Reforzar e levar as diferentes Administracions Públicas a opinión dos nosos propietarios forestais.
  • Apoiar e impulsa-los medios o alcance da investigación forestal.
  • Fomentar as iniciativas e suxerir propostas que melloren a estructura da propiedade forestal, dirixidas a conseguir unidades de explotación técnicamente adecoadas e económicamente rentables.