• Representar

  Defender os intereses económicos e sociais dos nosos asociados.

 • Fomentar

  Fomentar o desenrolo de iniciativas forestais que conduzan a unha xestión sostible.

 • Procurar

  Obter as mellores condicións económicas a través de convenios coa industria do sector

 • Organizar

  Unha labor constante formativa orientada as actividades silvícolas: técnicas de prantación , especies, abonos, poda, …

 • Participar

  Participar en tódolos entes públicos de calquera ámbito que teñan relación coa xestión forestal.

 • Xestión

  Xestión da obtención dos selos de certificación FSC e PEFC.

 • Solicitudes

  Solicitudes de permisos e autorizacións.

 • Adquisicións

  Adquisicións de prantas e abonos a menor prezo para o asociado.

 • Coordinación

  Coordinación de talas e creación de cotos redondos.